Học phí cho sinh viên quốc tế và thời gian học của các trường trung học Úc

by Pham Hilary

Sinh viên quốc tế phải trả bao nhiêu cho việc học ở Úc?

Học phí đối với học sinh quốc tế tại các trường trung học của bang khác nhau giữa các bang của Úc. Học phí hiện tại là từ  11.000 đô la Úc đến 20.000 đô la Úc một năm cho các trường công lập từ lớp 7-12. Các trường tư thục và nội trú học phí đắt hơn.

Ngoài ra còn có chi phí cho sách giáo khoa, vở học, đồng phục học sinh và thể thao (AUD $ 400 – $ 1000), các hoạt động đặc biệt và các môn thể thao được chọn (như hoạt động giải trí), v.v.

Ngoài học phí và chỗ ở, còn phát sinh các chi phí sau: Vé máy bay, Bảo hiểm Tai nạn và Trách nhiệm, Phí Visa, ăn trưa ở trường, ngoai khóa, các khóa học trả phí đặc biệt tại trường, Giao thông công cộng, Chi phí vận chuyển cho chuyến đi học, Tiền tiêu vặt ($ 130 – $ 150 / tuần) ..và các chi phí khác.

Điều khoản trường học ở Úc

Có bốn kỳ học trong năm ở Úc nhưng ngày học chính xác của các kỳ học khác nhau giữa các tiểu bang, điều này là do các tiểu bang ở Úc tự quản lý hệ thống giáo dục của họ.

Năm học bắt đầu vào cuối tháng Giêng / đầu tháng Hai và kết thúc vào tháng Mười Một / tháng Mười Hai. Tháng 12 / tháng 1 là kỳ nghỉ hè, tháng 7 / tháng 8 là mùa đông.

Thời gian bắt đầu lý tưởng là vào cuối tháng 1, nhưng cũng có thể bắt đầu vào đầu các học kỳ cá nhân trong năm học.

Học phí & thời gian học của các trường công lập ở Úc

Canberra

Học phí năm 2020

Trường trung học Canberra 4 kỳ học (12 tháng)
Lớp 7 – 10 14,765 AUD
Lớp 11-12 16.465 AUD

Học phí trên đã bao gồm học phí và một số chi phí vật chất. Phí Homestay không được bao gồm. 

Thời gian học

Canberra (ACT) Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4
Năm 2021 1 tháng 2 – 1 tháng 4 19 tháng 4 – 25 tháng 6 12 tháng 7 – 17 tháng 9 5 tháng 10 – 17 tháng 12
Năm 2022 31 tháng 1 – 8 tháng 4 26 tháng 4 – 1 tháng 7 18 tháng 7 – 23 tháng 9 10 tháng 10 – 16 tháng 12

New South Wales

Học phí năm 2020

Các trường trung học bang New South Wales 4 kỳ học (12 tháng)
Lớp 7 – 10 32.420 AUD
Lớp 11 – 12 34.220 AUD

Học phí trên đã bao gồm học phí và chi phí homestay. 

Thời gian học

New South Wales (NSW) Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4
Năm 2021 27 tháng 1 – 1 tháng 4 19 tháng 4 – 25 tháng 6 12 tháng 7 – 17 tháng 9 5 tháng 10 – 17 tháng 12
Năm 2022 28 tháng 1 – 9 tháng 4 27 tháng 4 – 3 tháng 7 20 tháng 7 – 25 tháng 9 12 tháng 10 – 18 tháng 12

Queensland

Học phí năm 2021

Trường trung học bang Queensland 1 kỳ (3 tháng) 2 kỳ (6 tháng) 3 kỳ (9 tháng) 4 kỳ (12 tháng)
Lớp 7 – 10 8.148 AUD 15,665 AUD 23.361 AUD 31.557 AUD
Lớp 11 – 12 9.043 AUD 16,677 AUD 24.879 AUD 33.501 AUD
Du học Vùng từ Lớp 7 đến Lớp 12 7.438 AUD 14.315 AUD 21.336 AUD 28,964 AUD
Tú tài quốc tế (IB) 17.880 AUD 35,901 AUD
Học viện Queensland
Tú tài quốc tế
40.498 AUD

Bảng này chứa tổng học phí và chi phí ở cùng gia đình bản xứ. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, bạn có thể muốn chọn một nơi ở và sự sắp xếp phúc lợi đã được chấp thuận khác.

Thời gian học

Queensland (QLD) Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4
Năm 2021 27 tháng 1 – 1 tháng 4 19 tháng 4 – 25 tháng 6 12 tháng 7 – 17 tháng 9 06 tháng 10 – 10 tháng 12
Năm 2022 24 tháng 1 – 1 tháng 4 19 tháng 4 – 24 tháng 6 11 tháng 7 – 16 tháng 9 04 tháng 10 – 09 tháng12

Nam Úc

Học phí năm 2020

Trường trung học bang Nam Úc 1 kỳ (3 tháng) 2 kỳ (6 tháng) 3 kỳ (9 tháng) 4 kỳ (12 tháng)
Lớp 7 – 10 8.179 AUD 15.178 AUD 22.177 AUD 29.176 AUD
Lớp 11-12 8.479 AUD 15,778 AUD 23.077 AUD 30.376 AUD
Du học Vùng từ Lớp 7 đến Lớp 12 7.299 AUD 14.298 AUD 21.2897 AUD 28.296 AUD

Các khoản phí trên bao gồm học phí, chi phí ở cùng gia đình bản xứ, bảo hiểm OSHC và một số chi phí khác.

Các trường Trung học của Chính phủ Nam Úc cũng cung cấp các chương trình du học ngắn hạn (10 tuần hoặc ít hơn). 

Thời gian học

Nam Úc (SA) Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4
Năm 2021 27 tháng 1 – 9 tháng 4 27 tháng 4 – 2 tháng 7 19 tháng 7 – 24 tháng 9 11 tháng 10 – 10 tháng 12
Năm 2022 31 tháng 1 – 14 tháng 4 02 Tháng Năm – 08 Tháng Bảy 25 tháng 7 – 30 tháng 9 17 tháng 10 đến 16 tháng 12
Năm 2023 30 tháng 1 – 14 tháng 4 1 tháng 5 – 7 tháng 7 24 tháng 7 – 29 tháng 9 16 tháng 10 – 15 tháng 12

Tasmania

Học phí năm 2020

Trường trung học bang Tasmania 4 kỳ học (12 tháng)
Lớp 7-10 27,900 AUD
Lớp 11 – 12 28,900 AUD

Học phí trên đã bao gồm học phí và chi phí Homestay. 

Trường Trung học Công lập Tasmania cũng cung cấp các chương trình du học ngắn hạn (tối thiểu 4 tuần). Nếu bạn quan tâm, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin chi tiết.

Thời gian học

Tasmania (TAS) Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4
Năm 2021 03 tháng 02 – 09 tháng 04 26 tháng 4 đến 2 tháng 7 20 tháng 7 – 24 tháng 9 12 tháng 10 – 16 tháng 12

Victoria

Học phí năm 2020

Trường trung học bang Victoria 1 kỳ (3 tháng) 2 kỳ (6 tháng) 4 kỳ (12 tháng)
Lớp 9 8.407 AUD 16.067 AUD 31,983 AUD
Lớp 10 8.407 AUD 16.067 AUD 29,983 AUD
Lớp 11-12 8.867 AUD 16,987 AUD 30,983 AUD

Học phí trên đã bao gồm học phí và chi phí homestay.

Thời gian học

Victoria (VIC) Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4
Năm 2021 29 tháng 1 – 27 tháng 3 19 tháng 4 – 25 tháng 6 12 tháng 7 – 17 tháng 9 04 tháng10 – 17 tháng 12
Năm 2022 31 tháng 1 – 8 tháng 4 26 tháng 4 – 24 tháng 6 11 tháng 7 – 16 tháng 9 03 tháng 10 – 20 tháng 12

Miền Tây nước Úc

Học phí năm 2020

Trường trung học bang Tây Úc  4 kỳ học
Lớp 7-10 17.286 AUD
Lớp 10-11 18,980 AUD
Nghiên cứu ngắn hạn 0 – 5 tuần 6 – 10 tuần
Lớp 7-10 2.161 AUD 4.322 AUD
Lớp 11 – 12 2.373 AUD 4,745 AUD
Chương trình / Hỗ trợ tiếng Anh mỗi năm
Chương trình IEC 3.000 AUD
Chương trình ESL 1.500 AUD

Học phí trên đã bao gồm học phí và chi phí Homestay.

Thời gian học

Tây Úc (WA) Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4
Năm 2021 1 tháng 2 – 1 tháng 4 19 tháng 4 – 1 tháng 7 19 tháng 7 – 24 tháng 9 11 tháng 10 – 16 tháng 12
Năm 2022 31 tháng 1 – 8 tháng 4 26 tháng 4 – 1 tháng 7 20 tháng 7 – 25 tháng 9 12 tháng 10 – 17 tháng 12

Học phí của sinh viên quốc tế tại một số trường tư thục ở Úc

Trường St Hilda

Trường St Hilda Hàng năm Mỗi học kỳ
Lớp 1-9 33.121 AUD 17.188 AUD
Lớp 10 – 12 35,531 AUD 17.138 AUD
Nội trú từ 21,258 AUD từ 10,629 AUD

Trường Anh giáo All Saints

Trường Anh giáo All Saints Hàng năm Mỗi học kỳ
Năm 1-10 25.150 AUD 12.700 AUD
Lớp 11 – 12 25.750 AUD 13.000 AUD
Nội trú 17.300 AUD 8.650 AUD

Trường St Paul

Trường St Paul  Hàng năm Mỗi học kỳ
Lớp 1 – 6 23.000 AUD 11.750 AUD
Lớp 7 – 12 28.000 AUD 14.250 AUD
Ở nhà người bản xứ 15.800 AUD 7.900 AUD

 

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment