Úc hỗ trợ thị thực mới cho sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp

by Pham Hilary

Chính phủ Úc đang đưa ra một loạt các sáng kiến hỗ trợ thị thực mới cho sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp, bao gồm hoàn chi phí thị thực sinh viên quốc tế và tạm thời xóa bỏ giới hạn về giờ làm việc cho người có thị thực sinh viên (subclass 500), cũng như thay thế thị thực Tốt nghiệp tạm thời và thời gian “ở lại làm việc” sau đại học kéo dài (subclass 485).

Hoàn phí xin thị thực du học

Bất kỳ người có thị thực sinh viên quốc tế nào (bao gồm cả người phụ thuộc) đến Úc trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022 sẽ được hoàn lại phí xin thị thực của họ (khoảng 630 AUD). Khoản hoàn trả áp dụng cho những người có thị thực hiện tại và sinh viên mới đến Úc trong những ngày đó. Để yêu cầu hoàn lại tiền, sinh viên sẽ cần phải tạo một tài khoản trên Cổng thông tin hoàn phí thị thực của Bộ Nội vụ và hoàn thành mẫu đơn yêu cầu trực tuyến. Những người có thị thực đủ điều kiện sẽ có thể yêu cầu bất cứ lúc nào cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Miễn lệ phí xin thị thực Covid-19

Sinh viên đã ở Úc, có thị thực sinh viên vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2020 và không thể hoàn thành khóa học của mình trong khoảng thời gian thị thực ban đầu do ảnh hưởng của COVID-19, có thể đủ điều kiện để có lệ phí xin thị thực sinh viên (VAC) được miễn khi nộp đơn xin thị thực du học mới.

Cho thêm thời gian kiểm tra tiếng Anh, sinh trắc học và sức khỏe

Học sinh sẽ có thêm thời gian để cung cấp kết quả kiểm tra Anh ngữ nếu họ không thể làm bài kiểm tra do Covid-19 bị gián đoạn. Cũng sẽ có thêm thời gian để thu thập sinh trắc học và kiểm tra sức khỏe khi Covid-19 đã làm gián đoạn quyền truy cập vào các dịch vụ.

Tạm thời loại bỏ giới hạn về giờ làm việc của sinh viên

Việc tạm thời nới lỏng giới hạn công việc cho người có thị thực sinh viên quốc tế có nghĩa là không có giới hạn hiện tại về số giờ mà sinh viên có thể làm việc khi học tập tại Úc. Những thay đổi này sẽ được xem xét vào tháng 4 năm 2022. Việc loại bỏ tạm thời các hạn chế về giờ làm việc không thay đổi yêu cầu rằng sinh viên vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về ghi danh khóa học, đi học và tiến độ, cân bằng các cam kết làm việc và học tập của họ.

Tạm thời loại bỏ giới hạn về giờ làm việc của sinh viên

Việc tạm thời nới lỏng giới hạn công việc cho người có thị thực sinh viên quốc tế có nghĩa là hiện tại không có giới hạn về số giờ mà sinh viên khi học tập tại Úc có thể làm việc . Những thay đổi này sẽ được xem xét vào tháng 4 năm 2022. Việc loại bỏ tạm thời các hạn chế về giờ làm việc không thay đổi yêu cầu rằng sinh viên vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về ghi danh khóa học, đi học và tiến độ, cân bằng các cam kết làm việc và học tập của họ. 

Gia hạn thị thực cho những người có thị thực Tốt nghiệp tạm thời (subclass 485) đủ điều kiện

Từ ngày 18 tháng 2 năm 2022, những sinh viên tốt nghiệp có thị thực Tốt nghiệp tạm thời hợp lệ (subclass 485), ở bên ngoài Úc vào bất kỳ thời điểm nào từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021 và bị mất thời gian ở Úc do hạn chế đi lại quốc tế do Covid-19, sẽ được gia hạn thị thực đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Việc gia hạn này là để cho phép sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện nhập cảnh hoặc ở lại Úc, sinh sống và làm việc, cho đến khi họ có thể nộp đơn xin và được cấp thị thực tốt nghiệp tạm thời thay thế. Những người có thị thực đủ điều kiện sẽ được thông báo trực tiếp bởi Bộ Nội vụ.

Thị thực tốt nghiệp tạm thời thay thế

Những người có thị thực tốt nghiệp tạm thời (subclass 485) hiện tại và trước đây bị mất thời gian ở Úc do hạn chế đi lại quốc tế Covid-19 sẽ có thể nộp đơn xin thị thực tốt nghiệp tạm thời thay thế. Các đơn xin thị thực sau đại học tạm thời thay thế sẽ được mở từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 và sẽ cung cấp thời gian lưu trú tương tự như thị thực sau đại học tạm thời ban đầu.

Kéo dài thời gian ở lại làm việc cho những người có thị thực tốt nghiệp tạm thời (subclass 485)

Thời gian lưu trú đối với những người có thị thực tốt nghiệp tạm thời (subclass 485) đã được kéo dài từ 2 đến 3 năm đối với sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ bởi khóa học, phù hợp với các quy định hiện có đối với sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ. Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo nghề (VET) cũng sẽ nhận được thị thực tốt nghiệp tạm thời 2 năm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem đầy đủ các tư vấn du lịch và thị thực mới nhất tại đây.

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment