Hệ thống giáo dục Úc

by Pham Hilary

Hệthô

Hệ thống giáo dục của Úc bao gồm 3 bậc học: Giáo dục tiểu học, Trung học và Đại học được liên kết trên khắp đất nước và toàn thế giới.

Chương trình giáo dục tại Úc được giảng dạy theo tiêu chuẩn Quốc tế, chú trọng vào việc phát huy tiềm năng của từng cá nhân, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, năng khiếu nghệ thuật và năng lực làm việc hiệu quả trong môi trường Quốc tế.

Giáo dục trường học (Tiểu học và Trung học)

Giáo dục trường học tương tự nhau trên toàn nước Úc, chỉ có sự khác biệt nhỏ giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Giáo dục phổ thông (tiểu học và trung học) là bắt buộc trong độ tuổi từ 6 đến 16 (Lớp 1 đến lớp 9 hoặc 10). Giáo dục trường học có 13 năm, được chia thành:

  • Tiểu học: kéo dài 7 hoặc 8 năm, bắt đầu từ Mẫu giáo / Dự bị đến lớp 6 hoặc lớp 7.
  • Trung học cơ sở: kéo dài trong 3 hoặc 4 năm, bắt đầu từ lớp 6 hoặc lớp 7 đến lớp 10.
  • Trung học phổ thông: 2 năm, từ lớp 11 đến lớp 12.

Giáo dục sau Trung học phổ thông

  • Giáo dục đại học: Bao gồm Giáo dục đại học và Giáo dục và đào tạo nghề.

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Úc và là ngôn ngữ giảng dạy chính trong hệ thống giáo dục. Nhiều trường cung cấp các chương trình song ngữ hoặc các chương trình bằng ngôn ngữ khác.

Khung bằng cấp của Úc

Hệ thống giáo dục của Úc được phân biệt với nhiều quốc gia khác bởi Khung bằng cấp Úc (AQF). AQF được thành lập vào năm 1995 để củng cố hệ thống bằng ấp quốc gia ở Úc, bao gồm giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và đào tạp (VET) và trường học.

AQF có 10 cấp độ và liên kết các trình độ giáo dục phổ thông, dạy nghề và đại học thành một hệ thống quốc gia. Điều này cho phép học sinh, sinh viên dễ dàng chuyển từ cấp độ học này sang cấp độ học tiếp theo và từ cơ sở giáo dục này sang cơ sở giáo dục khác, miễn là đáp ứng các yêu cầu về thị thực sinh viên. Nó cho phép lựa chọn và linh hoạt trong việc lập kế hoạch nghề nghiệp. Tất cả các bằng cấp trong AQF giúp bạn chuẩn bị cho cả việc học cao hơn và cuộc sống, công việc của bạn.

Nếu bạn đang theo học chứng chỉ AQF, bạn có thể chắc chắn rằng tổ chức của bạn được Chính phủ ủy quyền và được công nhận trên toàn quốc. Cũng có nghĩa là bằng cấp bạn có được là “bằng thật”.

Các cơ sở giáo dục của Úc kết nối với nhau và liên kết với nhiều trường trên toàn thế giới. Điều này giúp bạn dễ dàng đổi ngành, chuyển trường trong quá trình học, hay học lên cao ở một trường khác mà không phải học lại từ đầu. Hệ thống bằng cấp của Úc vì thế giúp bạn học tập thuận lợi và hiệu quả bất kể mục tiêu học tập, làm việc của bạn là gì.

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment