8 điều cần biết về chương trình thị thực khởi nghiệp Canada (Start-Up Visa Canada)

by Pham Hilary

1) Chương trình Thị thực Khởi nghiệp của Canada là gì?

Chương trình Thị thực Khởi nghiệp của Canada cung cấp quyền thường trú Canada cho các doanh nhân nhập cư đủ tiêu chuẩn. Nó được chính thức gọi là “Lớp khởi nghiệp Canada”. Nhưng nó chủ yếu được gọi là chương trình Thị thực Khởi nghiệp (SUV).

Chương trình hướng đến các doanh nhân sáng tạo và liên kết họ với các nhà đầu tư khu vực tư nhân ở Canada, những người sẽ giúp thiết lập doanh nghiệp khởi nghiệp của họ.

Các ứng viên ban đầu có thể đến Canada bằng giấy phép lao động được hỗ trợ bởi nhà đầu tư có trụ sở tại Canada được chỉ định của họ, trước khi đủ điều kiện để được thường trú sau khi doanh nghiệp của họ đi vào hoạt động.

Có ba loại nhà đầu tư khu vực tư nhân:

 1. Nhà đầu tư thiên thần.
 2. Quỹ đầu tư mạo hiểm.
 3. Vườn ươm doanh nghiệp.

Ban đầu là một chương trình thí điểm kéo dài 3 năm, chương trình được thực hiện vĩnh viễn vào ngày 31 tháng 3 năm 2018.

2) Yêu cầu về tính đủ điều kiện của ứng viên là gì?

Các yêu cầu cơ bản về tính đủ điều kiện của ứng viên đối với Thị thực Khởi nghiệp là:

 • Đủ điều kiện kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận cam kết và Thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định.
 • Đủ tài chính từ $500.000 CAD .
 • Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở mức điểm chuẩn ngôn ngữ Canada tối thiểu là cấp độ 5.

3) Đơn vị được chỉ định của Chương trình Visa Khởi nghiệp là gì?

Một pháp nhân được chỉ định là nhà đầu tư thiên thần khu vực tư nhân Canada, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc vườn ươm doanh nghiệp.
Cam kết bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 1. Một nhóm nhà đầu tư thiên thần được chỉ định phải đầu tư ít nhất 75.000 đô la vào doanh nghiệp đủ điều kiện. Các ứng cử viên cũng có thể đủ điều kiện với hai hoặc nhiều khoản đầu tư từ các nhóm nhà đầu tư thiên thần với tổng trị giá 75.000 đô la.
 2. Một quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định phải xác nhận rằng họ đang đầu tư ít nhất 200.000 đô la vào hoạt động kinh doanh đủ điều kiện. Các ứng cử viên cũng có thể đủ điều kiện với hai hoặc nhiều cam kết từ các quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định với tổng trị giá 200.000 đô la.
 3. Cơ sở vườn ươm doanh nghiệp được chỉ định phải chấp nhận người đăng ký tham gia chương trình vườn ươm doanh nghiệp của mình.

4) Các yêu cầu về Quyền Sở hữu Doanh nghiệp của Chương trình Thị thực Khởi nghiệp là gì?

Đối với ứng viên đủ điều kiện để thường trú:

 • Doanh nghiệp dự định phải được thành lập và hoạt động kinh doanh tại Canada.
 • Ứng cử viên phải sở hữu ít nhất 10% quyền biểu quyết trong công ty.
 • Ứng viên và tổ chức được chỉ định cùng nắm giữ trên 50% tổng số quyền biểu quyết gắn liền
  với tất cả cổ phiếu của công ty đang lưu hành tại thời điểm đó.

LƯU Ý: Tối đa 5 ứng cử viên có thể có đơn đăng ký thường trú của họ được hỗ trợ bởi cùng một khoản đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, một số ứng viên nhất định có thể được chỉ định cần thiết cho doanh nghiệp. Nếu bất kỳ ứng viên cần thiết nào rút lại đơn đăng ký của họ hoặc bị từ chối, tất cả các ứng viên khác trong cùng một khoản đầu tư kinh doanh sẽ bị chấm dứt đơn đăng ký của họ.

5) Làm thế nào để các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để được cấp giấy phép lao động / thường trú?

Để đủ điều kiện nhận giấy phép lao động: Ứng viên có Giấy cam kết từ một tổ chức được chỉ định có thể nộp đơn xin giấy phép lao động ngắn hạn để bắt đầu làm việc trong doanh nghiệp. Thực thể được chỉ định phải hỗ trợ yêu cầu.
Để đủ điều kiện thường trú:

 • Ứng viên phải tích cực tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp tại Canada.
 • Các hoạt động của doanh nghiệp, hoặc một phần thiết yếu, phải diễn ra ở Canada.
 • Doanh nghiệp phải được thành lập tại Canada.

6) Làm thế nào để một Doanh nhân có ý định Nhập cư nhận được sự hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định?

Một doanh nhân có ý định nhập cư đến Canada phải có hoặc phải phát triển một dự án kinh doanh khả thi đáp ứng các yêu cầu thẩm định của các thực thể được chỉ định được chính phủ phê duyệt. Thông thường, các nhà tư vấn kinh doanh ở hệ sinh thái khởi nghiệp Canada cùng với các luật sư nhập cư doanh nghiệp có kinh nghiệm sẽ đảm bảo các kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp đáp ứng tất cả các điều khoản và điều kiện bắt buộc của ngành.

7) Mất bao lâu để một doanh nhân có ý định nhập cư  thực hiện quá trình này?

Nếu một doanh nhân có một dự án kinh doanh khởi nghiệp khả thi, sẽ mất khoảng 4-6 tháng để có được chứng chỉ cam kết / thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định. Sau khi nhận được thư ủng hộ, bạn có thể nộp đơn xin thường trú. Sẽ mất khoảng 18 tháng để hoàn thiện đơn xin cấp thị thực.

8) ISVN Group có thể giúp các doanh nhân có ý định nhập cư theo dạng khởi nghiệp (SUV) như thế nào?

Thông qua các cơ sở có trụ sở tại Canada , công ty của chúng tôi làm việc rộng rãi với các đơn vị được chỉ định trong ngành trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Canada. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn kinh doanh thực hành để giúp những doanh nhân có ý định nhập cư và khái niệm kinh doanh mới thành lập của họ đáp ứng tất cả các yêu cầu của ngành.

Bài viết liên quan

Leave a Comment