Start-Up Visa Canada: Nhóm nhà đầu tư Thiên thần là gì?

by Pham Hilary

Các nhà đầu tư thiên thần, một trong ba loại tổ chức được chỉ định phải hỗ trợ người nộp đơn xin thường trú tại Canada theo chương trình Start-Up Visa, có thể thuộc bất kỳ một trong chín nhóm nào sau đây:

  • Canada International Angel Investors, một công ty Canada chuyên giúp các công ty công nghệ giai đoạn đầu chuyển đến Canada và hỗ trợ các thành viên chủ chốt của các công ty đó nhập cư vào đây;
  • Ekagrata Inc., một công ty cổ phần và đầu tư tư nhân tìm cách xây dựng các doanh nghiệp lâu dài với sự hiện diện toàn cầu;
  • Golden Triangle Angel Network, một mạng lưới cung cấp các nhà đầu tư thiên thần muốn đóng vai trò tích cực trong các công ty mà họ đầu tư các cơ hội đã được lựa chọn trước, sẵn sàng đầu tư;
  • Keiretsu Forum Canada – một mạng lưới đầu tư toàn cầu với hơn 50 chương và hơn 3.000 nhà đầu tư cổ phần tư nhân được công nhận, nhà đầu tư mạo hiểm, văn phòng gia đình và nhà đầu tư doanh nghiệp / tổ chức;
  • Oak Mason Investments Inc. – một quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu nhắm vào các doanh nhân toàn cầu;
  • Southeastern Ontario Angel Network – một mạng lưới được tạo ra để giúp chuyển các khoản đầu tư từ các nhà đầu tư được công nhận sang các công ty đang được phát triển ở đông nam Ontario;
  • TenX Angel Investors Inc. – một công ty đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và giúp mở rộng quy mô bán hàng, tiếp thị và đổi mới mô hình kinh doanh;
  • VANTEC Angel Network Inc. , một nhóm các nhà đầu tư thiên thần hỗ trợ các công ty có trụ sở tại British Columbia, và;
  • York Angel Investors Inc. , một nhóm phi lợi nhuận có trụ sở tại thành viên gồm các nhà đầu tư được công nhận đang tìm cách đầu tư vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu chủ yếu trong B2B và B2C SaaS, fintech, cleantech, IoT, insure tech, health tech, công nghiệp tự động hóa , CPG và các giải pháp thị trường.

Các nhà đầu tư thiên thần là những cá nhân có giá trị ròng cao, những người cung cấp hỗ trợ tài chính cho các công ty mới thành lập hoặc doanh nhân nhỏ, thường yêu cầu vốn sở hữu trong các công ty này. 

Trong kinh doanh hàng ngày, các nhà đầu tư thiên thần có thể là thành viên của gia đình hoặc bạn bè của doanh nhân.

Theo chương trình Thị thực Khởi nghiệp, các nhóm cung cấp quyền truy cập vào số tiền đầu tư rất cần thiết này chỉ có thể đến từ danh sách được chính phủ Canada phê duyệt.

Khi một người nhập cư tiềm năng đến Canada quyết định nộp đơn theo Chương trình Start-Up Visa, ý tưởng kinh doanh của họ phải nhận được sự hỗ trợ của quỹ đầu tư mạo hiểm, nhóm nhà đầu tư thiên thần hoặc vườn ươm doanh nghiệp.

Các tổ chức này chọn đề xuất kinh doanh nào để xem xét và mỗi tổ chức có quy trình tiếp nhận riêng đối với các đề xuất và tiêu chí được sử dụng để đánh giá chúng. 

Nếu tổ chức đó đồng ý với đề xuất của người nộp đơn chương trình Start-Up Visa, tổ chức đó sẽ cung cấp một lá thư ủng hộ, cho phép người nhập cư tiềm năng tiếp tục quá trình này.

Bài viết liên quan

1 comment

Leave a Comment