Cập nhật mới nhất về chương trình định cư EB -5 năm 2022

by Do Selena

Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu những Thông tin cơ bản về chương trình EB5:
Theo chương trình EB-5, các nhà đầu tư (và vợ / chồng và con cái chưa kết hôn của họ dưới 21 tuổi) có đủ điều kiện để nộp đơn xin Thẻ xanh (thường trú) nếu họ đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại ở Hoa Kỳ; và Lập kế hoạch tạo ra hoặc duy trì 10 công việc toàn thời gian vĩnh viễn cho người lao động Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn.
      EB5 có 2 hình thức đầu tư là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.
Hình thức đầu tư trực tiếp: Là nhà đầu tư tự thành lập công ty hoặc mua lại cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc mở thêm chi nhánh kinh doanh. Với diện đầu tư này, nhà đầu tư phải đáp ứng được điều kiện đó là đầu tư 1,05 triệu USD/suất và tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân Mỹ trong vòng 02 năm liên tiếp.
Hình thức đầu tư gián tiếp: Nhà đầu tư sẽ đầu tư gián tiếp vào các dự án được phát triển bởi Trung Tâm Vùng (Regional Center) đã được Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận với mức đầu tư $800,000 USD. Hàng năm, nhà đầu tư sẽ được nhận được lãi suất hàng năm và số tiền đầu tư này sẽ được hoàn lại sau 05 năm.
Năm 1990 quốc hôi Mỹ Thông qua chương trình EB5 nhằm kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ, thông qua việc tạo việc làm và đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 1992, Quốc hội thành lập Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư, còn được gọi là Chương trình Trung tâm Khu vực, dành thị thực EB-5 cho những người tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại liên kết với các trung tâm khu vực đã được USCIS phê duyệt dựa trên các đề xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chương trình đó đã bị tạm dừng vào cuối tháng 6 năm 2021.
Đầu tháng 3 năm 2022 Quốc hội Mỹ đã thống nhất khởi động lại chương trình định cư EB-5, chương trình lấy thẻ xanh trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài với nhiều điều chỉnh mới:
Đáng chú ý nhất, mức đầu tư tối thiểu đã thay đổi:
– Đối với dự án thuộc khu vực ưu tiên phát triển việc làm: $800.000 trước đây là $500.000
– Đối với dự án không thuộc dự án trên : $1.050.000 trước đây $1.000.000
Như vậy các dự án thuộc khu vực cần phát triền việc làm ( TEA) sẽ có lợi thế rất lớn khi chỉ phải bỏ ra mức đầu tư thấp hơn và vẫn được hưởng quyền lợi tương đương và được hoàn lại toàn số tiền đầu tư khi dự án tạo ra lợi nhuận.

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment