Start-Up Visa Canada: Quỹ đầu tư mạo hiểm là gì?

by Pham Hilary

Quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập khi một nhóm các nhà đầu tư gom tiền để đặt nó vào các công ty khởi nghiệp có triển vọng tăng trưởng nhanh chóng. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm vốn chủ sở hữu và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn liên quan đến các doanh nghiệp này để đổi lấy lợi nhuận tiềm năng cao hơn

Các quỹ đầu tư đó là:

 • 7 Gate Ventures
 • Arete Pacific Tech Ventures (VCC) Corp
 • BCF Ventures
 • BDC Venture Capital
 • Celtic House Venture Partners
 • Extreme Venture Partners LLP
 • Golden Venture Partners Fund, LP
 • iNovia Capital Inc.
 • Intrinsic Venture Capital
 • Lumira Ventures
 • Nova Scotia Innovation Corporation (o/a Innovacorp)
 • PRIVEQ Capital Funds
 • Real Ventures
 • Relay Ventures
 • ScaleUp Venture Partners, Inc.
 • Top Renergy Inc.
 • Vanedge Capital Limited Partnership
 • Version One Ventures
 • Westcap Management Ltd.
 • Yaletown Venture Partners Inc.
 • York Entrepreneurship Development Institute (YEDI) VC Fund

Khi một người nhập cư tiềm năng đến Canada quyết định nộp đơn theo Chương trình Thị thực Khởi nghiệp, ý tưởng kinh doanh của họ phải nhận được sự hỗ trợ của quỹ đầu tư mạo hiểm, nhóm nhà đầu tư thiên thần hoặc vườn ươm doanh nghiệp.

Các tổ chức này chọn đề xuất kinh doanh nào để xem xét và mỗi tổ chức có quy trình tiếp nhận riêng đối với các đề xuất và tiêu chí được sử dụng để đánh giá chúng.

Nếu tổ chức đó đồng ý với đề xuất của người nộp đơn chương trình Thị thực Khởi nghiệp, tổ chức đó sẽ cung cấp một lá thư ủng hộ, cho phép người nhập cư tiềm năng tiếp tục quá trình này.

Bài viết liên quan

Leave a Comment