Quy định thời gian làm việc đối với visa du học Úc

by Pham Hilary

Quy định thời gian làm việc đối với visa du học Úc

Nhiều sinh viên quốc tế đi du học Úc sẽ muốn làm việc trong thời gian học tập tại đất nước này. Đối với những sinh viên này, điều quan trọng là phải nhận thức được các quy định trong thị thực sinh viên (visa du học) của họ khi đến làm việc. Sau đây là các quy định về thời gian làm việc đối với visa du học Úc.

Nội quy làm việc cho sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế tại Úc với thị thực sinh viên hợp lệ có thể làm việc tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học ở trường, và không có giới hạn về số giờ sinh viên quốc tế có thể làm việc trong các kỳ nghỉ học được công nhận. Một tuần làm việc ở Úc được coi là từ Thứ hai đến Chủ nhật tiếp theo. Mặc dù họ được phép đến Úc tối đa 90 ngày trước khi khóa học của họ bắt đầu, sinh viên không được phép bắt đầu làm việc cho đến khi các khóa học đã bắt đầu.

Giới hạn 20 giờ làm việc mỗi tuần không mở rộng đối với bất kỳ công việc nào mà sinh viên được yêu cầu thực hiện như một phần của quá trình học tập hoặc đào tạo của mình. Nếu một sinh viên quốc tế làm việc nhiều hơn mức giới hạn Úc cho phép, thị thực của họ có thể bị hủy bỏ.

Quy định làm việc cho các thành viên gia đình của du học sinh

Các thành viên gia đình (vợ / chồng và con cái) đi cùng sinh viên quốc tế theo thị thực sinh viên của họ có quyền làm việc giống như sinh viên – 20 giờ mỗi tuần. Không giống như sinh viên, các thành viên trong gia đình không được vượt quá 20 giờ mỗi tuần, kể cả trong kỳ nghỉ. Đỗi với những sinh viên lấy bằng sau đại học, chẳng hạn như bằng thạc sĩ, gia đình của họ có thể làm việc không giới hạn giờ. Giống như học sinh, các thành viên trong gia đình không được phép bắt đầu làm việc cho đến khi học sinh bắt đầu khóa học của mình.

Giấy phép lao động và Đơn xin thị thực

Trước ngày 26 tháng 4 năm 2008, sinh viên nộp đơn xin thị thực du học đến Úc phải nộp đơn riêng để được phép làm việc. Tuy nhiên, kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2008, sinh viên đã có thể nhận được giấy phép làm việc cùng với việc cấp thị thực của họ. Điều này áp dụng cho cả học sinh và bất kỳ thành viên gia đình nào có thể đi cùng học sinh theo thị thực của họ. Điều này giúp sinh viên tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc khi xin thị thực và xin phép làm việc. Lệ phí xin visa du học Úc cho học sinh, sinh viên Việt Nam là 620 AUD.

Sinh viên quốc tế muốn học tập tại Úc, trước tiên cần phải được chấp nhận vào một học viện giáo dục của Úc trước khi nộp đơn xin thị thực du học. Khi nộp đơn xin thị thực, sinh viên sẽ cần cung cấp xác nhận ghi danh do cơ sở giáo dục Úc mà sinh viên dự định theo học cấp như một phần trong đơn đăng ký của họ. Điều này được coi là bằng chứng rằng sinh viên thực sự đang ở lại Úc cho mục đích giáo dục. Các sinh viên cũng nên nộp đơn xin thị thực càng sớm càng tốt khi bắt đầu lưu trú tại Úc, do có thể mất nhiều thời gian để xử lý đơn xin thị thực.

Các quy tắc và Quy định khác

Các quy tắc và hạn chế khác theo thị thực du học Úc bao gồm:

  • Sinh viên được yêu cầu theo đuổi một chương trình học nhất quán đã được chính phủ Úc phê duyệt.
  • Sinh viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình học mà họ đang theo học.
  • Học sinh phải duy trì sự tham gia đạt yêu cầu trong khóa học của họ và tiến trình của khóa học cho mỗi giai đoạn học tập theo yêu cầu của trường học.
  • Sinh viên được yêu cầu duy trì Bảo hiểm Y tế sinh viên nước ngoài  (OSHC)

Làm việc trong thời gian ở Úc là một cách tuyệt vời để sinh viên quốc tế bổ sung tài chính. Tuy nhiên, điều cực kỳ quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế được đặt ra đối với bạn với tư cách là một sinh viên quốc tế. Nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này, thị thực sinh viên của bạn có thể bị thu hồi và bạn có thể bị trục xuất khỏi Úc.

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment