Visa đinh cư Mỹ L-1A

by khoahx

Visa đinh cư Mỹ L-1A là gì

 • Visa định cư tạm tại Mỹ dành cho doanh nhân/nhà quản lý cấp cao của một công ty bên ngoài nước Mỹ, sang Mỹ để điều hành công ty con.
 • Vợ/chồng và các con dưới 21 tuổi của đương đơn sẽ được cấp visa đi cùng.
 • Sau khi có visa L-1A, nếu thoả các điều kiện, nhà đầu tư và gia đình có thể nộp hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn thông qua visa EB-1C.
 • Từ visa EB-1C có cơ hội xin nhập quốc tịch Mỹ. Xem đầy đủ lộ trình nhập tịch Mỹ bằng con đường visa L-1A.

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Đối với doanh nghiệp

 • Công ty mẹ ở Việt Nam phải có quy mô đủ lớn và đủ tài chính để đầu tư sang Mỹ
 • Công ty con ở Mỹ cần có trụ sở văn phòng chính thức và có kế hoạch kinh doanh khả thi
 • Công ty ở Mỹ phải là công ty con hoặc công ty đồng sở hữu của công ty mẹ tại Việt Nam
 • Công ty ở Mỹ phải có quy mô đủ lớn đòi hỏi cần có sự quản lý cấp cao từ Việt Nam sang Mỹ để quản lý

Đối với nhà đầu tư

 • Từ 18 tuổi trở lên.
  *Tuy không có giới hạn cụ thể về độ tuổi cao nhất của đương đơn, độ tuổi đương đơn cần phù hợp để quản lý doanh nghiệp ở Mỹ cho đến khi có thường trú.
 • Đang giữ vị trí quản lý cấp cao tại công ty mẹ ở Việt Nam
 • Đủ năng lực và kinh nghiệm để sang Mỹ đảm nhận vị trí quản lý cấp cao, vận hành công ty con tại Mỹ
 • Thỏa điều kiện về lý lịch an ninh và sức khỏe

Bài viết liên quan

Leave a Comment