Visa đinh cư Mỹ E-2

by khoahx

Visa đinh cư Mỹ E-2 là gì?

  • Visa E-2 là loại Visa định cư tạm vào Mỹ dành cho các nhà đầu tư có quốc tịch tại các quốc gia ký Hiệp định thương mại hàng hải với Mỹ (như Grenada & Thổ Nhĩ Kỳ – Turkey).
  • Visa cho phép nhà đầu tư & vợ chồng, con cái dưới 21 tuổi sinh sống học tập, làm việc ở bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ.
  • Thời gian thực hiện dưới 1 năm, yêu cầu chứng minh đơn giản hơn so với 1 số diện khác, phù hợp với những gia đình muốn sang Mỹ nhanh chóng cho con đi học

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

  • Đầu tư và lấy được Quốc tịch Grenada hoặc Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)
  • Từ 18 tuổi trở lên.
  • Tuy không có giới hạn cụ thể về độ tuổi cao nhất, độ tuổi đương đơn cần phù hợp để quản lý doanh nghiệp ở Mỹ để duy trì Visa E-2.
  • Thỏa điều kiện sức khỏe và lý lịch tư pháp

Bài viết liên quan

Leave a Comment