Những câu hỏi về Golden visa Bồ Đào Nha

by Pham Hilary

Golden visa Bồ Đào Nha là gì?

Golden visa Bồ Đào Nha (Thị thực vàng Bồ Đào Nha) là một chương trình định cư theo diện đầu tư. Nó cho phép các nhà đầu tư không thuộc Liên minh Châu Âu đầu tư đủ điều kiện sống ở Bồ Đào Nha.

Gia đình của đương đơn có được hưởng lợi từ thị thực vàng Bồ Đào Nha không?

Có, những người thân sau có thể được đi kèm:

 1. Vợ / chồng của đương đơn chính
 2. Con cái độc thân phụ thuộc dưới 18 tuổi, kể cả con nuôi hợp pháp.
 3. Trẻ em từ 18 tuổi trở lên, phụ thuộc tài chính (chưa kết hôn và đang học tại một trường đại học nào đó tại Bồ Đào Nha)
 4. Cha mẹ của đương đơn chính từ 65 tuổi trở lên.
 5. Anh, chị, em ruột dưới sự giám hộ của đương đơn chính hoặc vợ / chồng đương đơn chính.

Tất cả những người phụ thuộc nên duy trì các yêu cầu nộp đơn ban đầu để gia hạn giấy phép cư trú của họ theo Golden visa, xin Thường trú nhân hoặc Quốc tịch.

Golden visa có giá trị trong bao lâu?

Người nộp đơn thành công được cấp giấy phép cư trú tạm thời ở Bồ Đào Nha trong thời hạn ban đầu là hai năm, sau đó sẽ gia hạn cho các giai đoạn hai năm tiếp theo, miễn là khoản đầu tư và các yêu cầu ban đầu khác được duy trì.

Có yêu cầu về ngôn ngữ để nộp đơn xin Golden visa không?

Không. Yêu cầu về ngôn ngữ sẽ chỉ áp dụng cho đơn xin Thường trú nhân hoặc Quốc tịch.

Có bất kỳ yêu cầu cư trú nào không?

Có. Người nộp đơn phải ở lại Bồ Đao Nha trung bình tối thiểu 7 ngày mỗi năm (hoặc 14 ngày cho mỗi khoảng thời gian 2 năm).

Các yêu cầu đầu tư là gì?

Có một số lựa chọn đầu tư có sẵn, bao gồm đầu tư vào quỹ đầu tư của Bồ Đào Nha với giá ít nhất 500.000 EUR hoặc mua lại bất động sản với giá ít nhất 350.000 EUR (hoặc 280.000 EUR ở khu vực mật độ thấp).

Các yêu cầu để gia hạn Golden Visa?

Để gia hạn Golden Visa, nhà đầu tư và người phụ thuộc phải tiếp tục đáp ứng các điều kiện ban đầu khi thị thực được cấp, bao gồm cả việc duy trì khoản đầu tư đủ điều kiện.

Người có Golden visa có thể làm việc ở Bồ Đào Nha không?

Có.

Với Golden visa, khách hàng có thể đi những nước nào mà không cần visa?

Người có Golden Visa có thể đi vào khối Schengen lên đến 90 ngày trong bất kỳ khoảng thời gian 180 ngày nào.

Các ứng viên có cần đến Bồ Đào Nha không?

Có, tất cả các ứng viên cần đến Bồ Đào Nha sau khi được phê duyệt trước để cung cấp sinh trắc học. Tất cả các ứng viên được yêu cầu đến thăm Bồ Đào Nha trung bình tối thiểu bảy ngày mỗi năm (hoặc 14 ngày cho mỗi khoảng thời gian hai năm).

Nhà đầu tư cần giữ khoản đầu tư ở Bồ Đào Nha trong bao lâu?

Trong tối thiểu 5 năm, hoặc miễn là nhà đầu tư muốn giữ giấy phép cư trú hoặc cho đến khi họ có được Thường trú nhân hoặc Quốc tịch Bồ Đào Nha.

Nhà đầu tư có thể thực hiện các khoản đầu tư khác tại Bồ Đào Nha ngoài khoản đầu tư đủ điều kiện không?

Có, nhà đầu tư hoàn toàn tự do đầu tư bổ sung hoặc mua lại khác.

Người có Golden Visa có thể xin thường trú không?

Đơn xin giấy phép cư trú lâu dài phải được nộp cho cơ quan biên giới của Bồ Đào Nha (được gọi là SEF), và theo Luật Người nước ngoài, thường trú nhân sẽ được cấp cho những người tích lũy:

 1. Đã có giấy phép cư trú tạm thời (bao gồm cả Golden Visa) trong ít nhất 5 năm và đáp ứng các yêu cầu cư trú tối thiểu;
 2. Trong năm năm gần đây không bị kết án về tội mà bị phạt tù trên một năm;
 3. Có đủ phương tiện để hỗ trợ bản thân và những người phụ thuộc;
 4. Có một nơi ở ở Bồ Đào Nha;
 5. Có bằng chứng về việc có kiến ​​thức về ngôn ngữ “tiếng Bồ Đào Nha cơ bản”.

Người giữ Golden visa có thể nộp đơn xin công dân không?

Người nộp đơn xin nhập tịch và tích lũy có thể nhận được quốc tịch Bồ Đào Nha:

 1. Đã là cư dân hợp pháp của Bồ Đào Nha trong ít nhất năm năm (được sửa đổi bởi luật 2/2018) bằng cách đáp ứng các yêu cầu về thời gian lưu trú tối thiểu là trung bình tối thiểu bảy ngày mỗi năm (hoặc 14 ngày cho mỗi khoảng thời gian hai năm);
 2. Có đủ kiến ​​thức về ngôn ngữ Bồ Đào Nha;
 3. Chưa bị kết án về tội bị phạt tù hơn ba năm theo luật Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha có cho phép song tịch không?

Có.

Bài viết liên quan

Leave a Comment