Canada đặt mục tiêu đón gần 432.000 thường trú nhân mới vào năm 2022

by Pham Hilary

Canada đã công bố Kế hoạch mực độ nhập cư 2022-2024 vào ngày 14 tháng 2.

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2022, các mục tiêu nhập cư của Canada được trình lên Quốc hội, đã được điều chỉnh tăng lên so với những mục tiêu do chính phủ đặt ra trước đây. Trong ba năm tới, chính phủ Canada dự định theo đuổi các mục tiêu nhập cư đầy tham vọng với hơn 1,3 triệu người nhập cư, được chia nhỏ như sau:

2022 : 431.645 thường trú nhân

2023 : 447.055 thường trú nhân

2024 : 451.000 thường trú nhân

Theo Kế hoạch mức độ nhập cư 2022-2024, gần 242.000 người trong số tất cả những người nhập cư sẽ đến thông qua các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế, bao gồm Express Entry và Chương trình Đề cử cấp tỉnh cũng như và Dòng tạm trú đến thường trú được khởi động vào năm 2021.

Kế hoạch này cũng hỗ trợ đoàn tụ gia đình và cho phép chính phủ đạt được các mục tiêu nhân đạo của mình. Khoảng 80.000 người sẽ tham gia chương trình Vợ chồng, Đối tác và Con cái , và 25.000 người theo chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP). Canada cũng sẽ chào đón hơn 80.000 người nhập cư theo các chương trình nhân đạo và tị nạn của mình.

“Nhập cư đã giúp định hình Canada thành đất nước như ngày nay. Từ nông nghiệp và đánh cá đến sản xuất, chăm sóc sức khỏe và lĩnh vực giao thông vận tải, Canada phụ thuộc vào người nhập cư. Canada tập trung vào phục hồi kinh tế và nhập cư là chìa khóa để đạt được điều đó. Sean Fraser Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada cho biết việc đặt ra các mục tiêu nhập cư mới táo bạo, như được nêu trong Kế hoạch các cấp độ 2022-2024, sẽ giúp mang lại những đóng góp to lớn hơn nữa cho cộng đồng của chúng ta và trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. trong một thông cáo báo chí.

Vào năm 2021, IRCC đã vượt mục tiêu 401.000 và chào đón hơn 405.000 thường trú nhân mới – con số kỷ lục trong một năm duy nhất trong lịch sử Canada.

Kế hoạch các cấp của Canada được phát triển hàng năm để cung cấp một khuôn khổ và định hướng cho các hoạt động của hệ thống nhập cư của Canada. Nó thiết lập số lượng người nhập cư mà Canada muốn chào đón theo các chương trình liên bang, tỉnh và vùng lãnh thổ khác nhau của mình. Trong khi kế hoạch thường được trình bày hàng năm vào tháng 11, kế hoạch 2022 đã bị trì hoãn do cuộc tổng tuyển cử năm 2021 diễn ra vào thời điểm đó.

Kế hoạch mức độ nhập cư 2022-2024 của Canada

Diện nhập cư
2022
2023
2024
Kinh tế
241.850
253.000
267.750
Đoàn tụ gia đình
105.000
109.500
113.000
Tị nạn
76.545
74.055
62.500
Nhân đạo
8.250
10.500
7.750
Tổng
431.645
447.055
451.000

Bài viết liên quan

Leave a Comment