Chương trình định cư úc diện visa 188a

by Dinh Helen

Giới thiệu chương trình:

Chương trình visa 188A là chương trình dành cho các doanh nhân nước ngoài đến Úc xây dựng, phát triển doanh nghiệp và định cư. Chương trình yêu cầu các doanh nhân đến ÚC phải vận hành doanh nghiệp thực sự của mình với mức đầu tư ban đầu thấp, tạo ra doanh số, lợi nhuận, công ăn việc làm cho người Úc và là tiền đề để doanh nhân được định cư Úc lâu dài.

Điều kiện tham gia chương trình:

  1. Đương đơn ưới 55 tuổi;
  2. Đương đơn phải lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động kinh doanh tại Úc, chọn tỉnh bang và được tỉnh bang chấp nhận;
  3. Đương đơn có kinh nghiệp 3 năm trong 5 năm gần nhất là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao tại Việt Nam trước khi nộp đơn;
  4. Công ty của đương đơn ở Việt Nam phải đảm bảo doanh thu tối thiểu 750,000AUD 2 năm trong 4 năm gần nhất;
  5. Theo bảng tính điểm của hệ thống Úc, đương đơn phải đạt số điểm tối thiểu là 65/200 điểm;
  6. Đương đơn phải chứng minh được sở hữu tài sản ròng tối thiểu là 1,25 triệu AUD.

Quyền lợi của đương đơn và gia đình:

  1. Đương đơn và gia đình có thể kinh doanh và đi lại giữa Úc và Việt Nam;
  2. Vợ/chồng của dương đơn được nhận work permet để tìm việc làm, con cái dưới 23 tuổi phụ thuộc được đi cùng;
  3. Con cái của đương đơn được học miễn phí trường công lập ÚC từ lớp 1 – đến hết lớp 12;
  4. Sau 2 năm vận hành doanh nghiệp và đáp ứng được các yêu cầu, đương đơn có cơ hội nộp lên xin Thường trú nhân Úc cho cả gia đình.

Bài viết liên quan

Leave a Comment